NMSBF Styre 2015:

Last update: 16-03-2015

     

Formann

 Morten Hatlevoll  

Sekretær

 Jan W. Smidt  

Kasserer

 Harald Ekkjestøl  

Styremedlemmer

Richard Andreassen BRCBK

Stian Grudal Boye  SMBK

Helge Egil Olsen  SRCBK

Frode Lundgren  BHRT

Helge Haugen  KMSBK

Are Kvisberglien  ØMBK

Kjell G. Noddeland LMBK