NMSBF Kontoinformasjon:

Last update: 20-03-2015

Medlemskap/årsavgift  i NMSBF:

Kontonummer:  1207.81.11613     NB! Dette er nytt kontonummer fra 20.03.2015

Norsk Modell Speed Båt Forbund

   v / Harald Ekkjestøl

Email: harald.ekkjestolxxx@xxxgmail.com (fjern de 3 "xxx" før og etter @)