NMSBF Historie:

Last update: 20-03-2015

Norsk Modell Speed Båt Forbund ble første gang opprettet i 1980, men da under navnet Norsk Modellbåt Forbund. Forbundet den gang bestod av klubber fra Oslo, Østfold, Buskerud, Vestfold og Kongsvinger. Aktiviteten var veldig stor på Østlandet, men det var liten ellers ingen aktivitet i resten av landet. I 1987 var aktiviteten så liten at hele forbundet ble lagt ned.

I 1989 ble aktiviteten tatt opp igjen under det nye navnet Norsk Modell Speed Båt Forbund, og det kom med klubber fra de samme regionen som tidligere plus klubber i Mandal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim. I tillegg var det frittstående medlemmer fra hele landet.

Forbundets form er ved samarbeid å fremme medlemmenes felles interesse innen aktiviteten radiostyrte modellbåter. Videre ta ut førere
som skal representere forbundet og Norge i internasjonale konkurranser. Forbundet har også hovedansvar for at de bestemte NorgesCup arrangement blir avviklet.

NMSBF er medlem i de to internasjonale verdensomspennende organisasjonene IMBRA og NAVIGA.