Norges Cup - NC 2009 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 04.10.2009

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

               
  Regjerende Verdensmester - Automatisk kvalifisert til VM 2010  
  Kvalifisert til VM 2010            
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 40 40 50 50 40 180
2 Jørn Markset 50 50 - 40 32 172
3 Tore Hilde 25 25 21 21 50 121
4 Simen Gjørstad (Junior) 32 21 - 25 25 103
5 Frode Lundgren 21 - 40 32 0 93
6 Thom Olaussen - 32 25 17 - 74
7 Åge Eidebakken - - 32 - - 32
8 Rune Dyran - - 0 - - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H7.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 40 40 40 40 170
2 Jørn Markset 40 32 - 50 25 147
3 Rune Dyran 21 25 50 17 50 146
4 Tore Hilde 32 50 32 32 21 146
5 Rudi Arnesen 14 0 21 - 32 67
6 Frode Lundgren 17 - 14 21 0 52
7 Karin Arnesen (Junior) 25 - - 25 - 50
8 Thom Olaussen - - 25 14 - 39
9 Roger Sandåker - - - 9 17 26
10 Åge Eidebakken - - 17 - - 17
11 Morten Torp 0 - - 11 - 11
12 Arvid Andreassen - 0 - 0 0 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H15 1 Jørn Markset 40 50 - 50 50 190
2 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 40 40 40 170
3 Tore Hilde 32 40 50 14 25 147
4 Rune Dyran 0 32 0 32 17 81
5 Rudi Arnesen 0 21 32 - 21 74
6 Simen Gjørstad - - - 21 32 53
7 Odd Erik Kanth-Lundem 25 17 - - - 42
8 Frode Lundgren 0 - 25 17 0 42
9 Thom Olaussen - 25 0 0 - 25
10 Stein Tumert - - - 25 - 25
11 Arvid Andreassen - 0 - 0 0 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H26B 1 Jarle Larsen 40 40 50 21 32 162
2 Leif Ellingsen 32 50 - 40 25 147
3 Trond Egil Pedersen - 32 - 50 50 132
4 Odd Erik Kanth-Lundem 0 0 40 25 0 65
5 Trond Hødnebø - - - 32 21 53
6 Jørn Markset 50 0 - -   50
7 Helge Simonsen - - - - 40 40
8 Tore Hilde 25 0 0 - - 25
9 Øyvind Heen Nilsen 0 - - - - 0
10 Andreas Nodland - 0 - - - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Robin Løvdal Sunde (Junior) 50 40 32 50 50 190
2 Kjell Gunnar Noddeland (1) 40 32 50 40 21 162
3 Jørn Markset (2) 32 50 25 32 32 146
4 Jøran Svalesen Bråten (Junior) 21 21 40 17 40 122
5 Kenneth Edstrøm (Junior) 25 11 17 25 25 92
6 Atle Bang (3) 0 25 21 7 0 53
7 Thom Olaussen (4) - 17 11 21   49
8 Marius H. Arnesen (Junior) 9 7 14 - 17 47
9 Marita Løvdal (Junior) 7 14 - 9 9 39
10 Kim Borg (5) 14 9 - - - 23
11 Victor Kristiansen (Junior) 17 - - 5 - 22
12 Kjell Vidar Hansen (6) - - 9 11 0 20
13 Helge Haugen (7) 11 4 - - - 15
14 Karin Arnesen (Junior) - - - 14 - 14
15 Magne Bjørnestøl (8) - - - - 14 14
16 Erlend Steine (9) - - - - 11 11
17 Glenn Salvesen (10) - 5 - - - 5
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O7.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 25 50 50 21 40 165
2 Tore Hilde 40 32 32 32 14 136
3 Jørn Markseth 50 21 - 9 50 130
4 Odd Erik Kanth-Lundem 17 40 21 25 32 118
5 Kenneth Edstrøm (Junior) 9 25 40 7 17 91
6 Helge Haugen 32 11 7 40 4 90
7 Magne Bjørnestøl - - - 50 21 71
8 Morten Hatlevoll 21 17 25 5 - 68
9 Ole Bjørn Tjugen 14 5 11 11 25 61
10 Atle Bang 11 9 9 17 0 46
11 Rune Dyran 7 7 14 14 7 42
12 Marius H. Arnesen (Junior) 0 4 17 - 9 30
13 Sunniva Løvdal Sunde (Junior) 5 0 5 2 11 23
14 Kai Bråthen - 14 - - - 14
15 Dag Venheim - - 4 4 5 13
16 Morten Torp 0 - - 3 - 3
17 Jøran Svalesen Bråten (Junior) 0 - - - 3 3
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O15 1 Jørn Markseth 50 32 40 50 50 190
2 Odd Erik Kanth-Lundem 25 50 50 25 14 150
3 Rune Dyran 9 40 21 32 40 133
4 Hilde B. Johansen Ertnes 0 21 32 21 25 99
5 Jarle Larsen 7 17 9 40 32 98
6 Kjell Vidar Hanssen 40 - 25 9 17 91
7 Tore Hilde - 9 17 17 21 64
8 Stian Bamle 32 - 11 7 9 59
9 Dag Venheim 17 7 7 5 11 42
10 Frode Lundgren 11 - 14 11 0 36
11 Kjell Gunnar Noddeland 21 14 - - - 35
12 Atle Bang 14 11 0 4 0 29
13 Einar Bjørnestøl - 25 - - - 25
14 Richard Andreassen - - - 14 - 14
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O26 1 Odd Erik Kanth-Lundem - 50 25 40 50 165
2 Erik Størkersen 40 1 - 2 40 83
3 Hilde B. Johansen Ertnes 14 0 40 17 3 74
4 Jon Ertnes 25 2 11 21 17 74
5 Kai Bråthen 1 14 50 5 1 70
6 Sam Larsen 3 32 32     67
7 Stian Bamle 32 - 0 7 21 60
8 Trond Hødnebø 0 5 - 25 25 55
9 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 -   - 50
10 Magne Bjørnestøl - - - 50 - 50
11 Helge Haugen 9 40 -   - 49
12 Leif Rasmussen 5 25 - 14 - 44
13 Trond Egil Pedersen - 4 - 32 7 43
14 Leif Ellingsen 0 0 - 4 32 36
15 Kjell Atle V. Eriksen - 21 - - - 21
16 Morten Hatlevoll 0 7 14 - - 21
17 Åge Eidebakken - - 21 - - 21
18 Øyvind Heen Nilsen 21 - - - - 21
19 Are Kvisberglien 0 3 7 - 11 21
20 Oddvar Ellingsen 2 17 - - - 19
21 Dag Venheim 0 0 17 - - 17
22 Ole Pette Sæther 17 - - - - 17
23 Imre S. Strandli 4 - - 11 2 17
24 Trond Christoffersen - - - - 14 14
25 Helge Normann - 0 - 9 4 13
26 Ole Bjørn Tjugen 0 11 - - - 11
27 Glenn Løvdal 11 0 - - - 11
28 Eirik Engevik - 9 - - - 9
29 Atle Bang 0 0 9 - - 9
30 Stian Boye - - - - 9 9
31 Stin Kjersmeier - - - 3 5 8
32 Helge Simonsen 7 - - - - 7
33 Tor Martin Bråten 0 0 - 1 - 1
34 Øystein Thomsen 0 - - - - 0
35 Jan Sofus Saxegaard 0 - - - - 0
36 Andreas Nodland - 0 - - - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O35 1 Ole Bjørn Tjugen 9 40 40 40 50 170
2 Odd Erik Kanth-Lundem 50 25 25 32 9 132
3 Leif Ellingsen 40 50 - 21 3 114
4 Trond Nilsen 32 32 - 25 25 114
5 Sam Larsen 21 21 50 11 11 103
6 Erik Størkersen - 9 - 50 40 99
7 Glenn Salvesen 17 14 - 17 21 69
8 Are Kvisberglien 0 17 11 14 17 59
9 Helge Haugen - - 17 9 32 58
10 Dag Venheim - 11 21 7 7 46
11 Kai Bråthen - - 32 5 5 42
12 Kjell Vidar Hanssen 11 - 14 3 14 42
13 Ole Petter Sæther 25 - -     25
14 Kjell Gunnar Noddeland 14 0 -     14
15 Imre S. Strandli 7 - -   4 11
16 Atle Bang 5 0 -     5
17 Bo Arnesen - - - 4   4
18 Eirik Heersel - - - - 2 2
19 Jan Sofus Saxegaard 0 - -     0
20 Knut E Dalene 0 - -     0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Robin Løvdal Sunde 50 50 40 50 50 200
Junior 2 Jøran Svalesen Bråten 32 40 50 32 40 162
3 Kenneth Edstrøm 40 25 32 40 32 144
4 Marius H. Arnesen 21 21 25 - 25 92
5 Marita Løvdal 17 32 - 21 21 91
6 Victor Kristiansen 25 - - 17 - 42
7 Karin Arnesen - - - 25 - 25