Offshore & Hydro NC 1 Sæbyvannet

Sæbyvannet

    

12-13 mai 2007

Overall Results

FSR-H3.5 Class FSR-H (Hydro)

Pos

Name

Score Round(s)

Licence #

1
Kjell Gunnar Noddeland
2400 - 400 400 400 400 400 400
N-302
2
Sven Kolstad
1594 - 169 225 300 300 300 300
N-204
3
Tore Hilde
1244 - 300 300 25 225 169 225
N-110
4
Rune Olsen
842 - 127 96 225 169 225 0
N-292
5
Trond Egil Pedersen
444 - 225 169 25 25 0 0
N-201
6
Jan Smidt
194 - 0 0 0 0 25 169
N-288
7
Frode Lundgren
152 - 0 127 25 0 0 0
N-431

 

FSR-H7.5 Class FSR-H (Hydro)

Pos

Name

Score Round(s)

Licence #

1
Jørn Markset
1550 - 25 400 25 400 400 300
N-990
2
Frode Lundgren
1407 - 300 169 169 300 300 169
N-431
3
Tore Hilde
1150 - 400 225 300 0 0 225
N-110
4
Kjell Gunnar Noddeland
1125 - 0 300 400 25 0 400
N-302
5
Kjell Strøm
955 - 169 96 225 169 169 127
N-289
6
Morten Torp
754 - 225 127 25 127 225 25
N-623
7
Trond Egil Pedersen
275 - 25 0 25 225 0 0
N-201
8
Rune Olsen
202 - 25 25 25 0 127 0
N-292
9
Karin Arnesen
146 - 0 25 0 0 96 25
N-282

 

FSR-H15 Class FSR-H (Hydro)

Pos

Name

Score Round(s)

Licence #

1
Kjell Gunnar Noddeland
2025 - 400 400 400 25 400 400
N-302
2
Frode Lundgren
1463 - 169 300 225 300 169 300
N-431
3
Tore Hilde
1000 - 225 225 0 225 300 25
N-110
4
Jørn Markset
950 - 300 0 0 400 225 25
N-990
5
Kjell Strøm
494 - 0 0 300 169 25 0
N-289
6
Rune Olsen
25 - 0 0 25 0 0 0
N-292
7
Kim Arnesen
0 - 0 0 0 0 0 0
N-220

 

FSR-O3.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos

Name

Result

Score Round(s)

Licence #

1
Robin Løvdal
68/24m 51,73
2 3 4
N-907
2
Kjell Gunnar Noddeland
62/23m 50,66
1 3 4
N-302
3
Kjell Vidar Hanssen
61/24m 15,95
2 3 4
N-788
4
Karin Arnesen
53/23m 24,09pL
1 2 4
N-282
5
Kim Borg
N-704
6
Jostein Smidt
N-287

 

FSR-O7.5 Class FSR-O (Offshore)

Pos

Name

Result

Score Round(s)

Licence #

1
Jørn Markset
79/24m 22,35
2 3 4
N-990
2
Ole Bjørn Tjugen
70/24m 33,89
1 2 4
N-701
3
Tore Hilde
63/24m 29,45pL
1 2 3
N-110
4
Rune Olsen
61/24m 37,62
1 2 3
N-292
5
Kjell Vidar Hanssen
39/19m 15,29pL
1 2 4
N-788
6
Helge Haugen
28/16m 3,96pL
1 2 4
N-317
7
Morten Kløvfjell
27/11m 36,52
3 4
N-969
8
Morten Torp
27/16m 24,92pL
3 4
N-623
9
Glenn Salvesen
22/18m 28,38pL
1 2 3
N-928
10
Harald Ekkjestøl
N-720

 

FSR-O15 Class FSR-O (Offshore)

Pos

Name

Result

Score Round(s)

Licence #

1
Jørn Markset
85/24m 23,34
1 3 4
N-990
2
Frode Lundgren
59/20m 16,84
1 2 4
N-431
3
Rune Olsen
42/21m 37,67
1 2 4
N-292
4
Morten Kløvfjell
37/11m 59,73
1 3 4
N-969
5
Kjell Vidar Hanssen
32/10m 53,90
1 3 4
N-788
6
Christian Stabæk
N-790
7
Ole Bjørn Tjugen
N-701

 

FSR-O35 Class FSR-O (Offshore)

Pos

Name

Result

Score Round(s)

Licence #

1
Jarle Larsen
79/24m 21,48
2 3 4
N-709
2
Knut Egil Dalene
75/24m 10,28
1 2 4
N-911
3
Harald Ekkjestøl
73/24m 36,77
2 3 4
N-720
4
Steinar Carlsen
68/24m 12,18
1 2 4
N-902
5
Leif Ellingsen
57/18m 7,84pL
1 3 4
N-999
6
Ole Bjørn Tjugen
53/18m 6,96
2 3 4
N-701
7
Sam Larsen
47/17m 9,22pLc*
1 2 3
N-906
8
Kim Borg
47/24m 53,24pL
2 3 4
N-704
9
Trond Nilsen
40/16m 22,42*
2 3
N-909
10
Glenn Salvesen
39/17m 9,28pL
1 2 4
N-928
11
Odd Erik Kanth Lundem
35/11m 4,46
2 3
N-700
12
Erik Størkersen
28/18m 11,11
1 2 3
N-996
13
Leif Rasmussen
12/ 8m 12,91pL
1
N-707
14
Bo Arnesen
N-645

 

FSR-O26 Zenoah Class FSR-O (Offshore)

Pos

Name

Result

Score Round(s)

Licence #

1
Odd Erik Kanth Lundem
73/24m 16,76c
1 2 3
N-700
2
Stin Kjersmeier
73/24m 34,04pL
1 3 4
N-904
3
Ole Bjørn Tjugen
73/24m 45,71pL
1 2 3
N-701
4
Trond Hødnebø
73/24m 57,66
1 3 4
N-925
5
Harald Ekkjestøl
65/21m 44,36
1 2 3
N-720
6
Jon Ertnes
61/24m 24,32
1 3 4
N-710
7
Leif Rasmussen
40/17m 15,12
1 2 4
N-707
8
Øystein Thomsen
39/19m 54,96
1 2 4
N-730
9
Sam Larsen
23/12m 15,26pL
1 2 3
N-906
10
Leif Ellingsen
15/ 5m 24,51
1 2
N-999
11
Morten Kløvfjell
5/ 7m 21,44
1 2
N-969
12
Erik Størkersen
N-996

 

bbkRC 2006-1.2
© 2000, 2006 bbk Software Ltd
Licensed to Norwegian Model Power Boat Association