Norges Cup - NC 2007 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 07.10.2007

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

De som er merket med gul farve er kvalifisert til VM 2008    Oransje = regjerende verdensmester
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 50 200
2 Sven Kolstad 40 40 - 32 32 144
3 Tore Hilde 32 25 40 0 25 122
4 Rune Olsen 25 21 - 25 40 111
5 Frode Lundgren 14 14 25 40 21 100
6 Trond Egil Pedersen 21 32 - - - 53
7 Haakon Bøthun - 17 32 - - 49
8 Jan Smidt 17 11 0 0 - 28
9 Kjell Vidar Hanssen - 0 - - - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H7.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 25 40 50 40 50 180
2 Jørn Markset 50 7 40 50 40 180
3 Tore Hilde 32 21 25 0 32 110
4 Frode Lundgren 40 17 11 9 14 82
5 Jostein Smidt (junior) - 11 14 21 25 71
6 Haakon Bøthun - 50 17 - - 67
7 Karin Arnesen (junior) 9 9 - 32 17 67
8 Rune Olsen 11 32 - 11 11 65
9 Roger Sandåker - 14 21 17 9 61
10 Morten Torp 17 - - 25 - 42
11 Trond Egil Pedersen 14 25 - - - 39
12 Thomas Rasmussen - - - 14 21 35
13 Åge Eidebakken - - 32 - - 32
14 Kjell Strøm 21 - - 0 - 21
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H15 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 32 200
2 Frode Lundgren 40 25 32 40 40 152
3 Tore Hilde 32 32 40 0 21 125
4 Jørn Markset 25 40 25 32 25 122
5 Rune Olsen 17 17 - 25 50 109
6 Haakon Bøthun - 21 21     42
7 Kjell Strøm 21 - - 0   21
8 Arvid Andreassen - 14 - -   14
9 Stig Bekkhus - - - - 0 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 40 50 50 32 40 180
2 Kjell Vidar Hanssen 32 32 17 50 - 131
3 Jostein Smidt (junior) 0 40 40 21 5 106
4 Kenneth Edstrøm (junior) - - 32 40 32 104
5 Robin Løvdal (junior) 50 25 - 14 11 100
6 Jøran S. Bråten (junior) - 17 25 17 17 76
7 Glenn Salvesen - - 21 25 21 67
8 Karin Arnesen (junior) 25 14 - 11 9 59
9 Jørn Markseth - - - - 50 50
10 Helge Haugen - 21 14 0 7 42
11 Kim Arnesen - - - - 25 25
12 Marita Løvdal - - - - 14 14
13 Sam Larsen - - - 9 - 9
  Rune M Andersen            
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O7.5 1 Jørn Markseth 50 50 25 50 - 175
2 Helge Haugen 17 11 50 25 50 142
3 Tore Hilde 32 32 32 17 25 121
4 Kjell Vidar Hanssen 21 25 17 21 32 99
5 Morten Kløvfjell 14 40 40 0 - 94
6 Ole Bjørn Tjugen 40 14 - 0 40 94
7 Glenn Salvesen 9 17 21 0 0 47
8 Morten Torp 11 - - 32 - 43
9 Sam Larsen - - - 40 0 40
10 Rune Olsen 25 - - 14 0 39
11 Robin Løvdal (junior) - 21 - - - 21
12 Harald Ekkjestøl 7 - - - - 7
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O15 1 Jørn Markseth 50 50 50 40 - 190
2 Odd Erik K. Lundem - 25 40 50 50 165
3 Frode Lundgren 40 21 32 21 25 118
4 Kjell Vidar Hanssen 21 32 17 32 0 102
5 Rune Olsen 32 - - 25 40 97
6 Morten Kløvfjell 25 40 21 0 - 86
7 Christian Stabæk - - 25 0 32 57
  Rune M Andersen            
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O35 1 Leif Ellingsen 21 40 50 50 25 165
2 Odd Erik K. Lundem 5 32 40 32 50 154
3 Ole Bjørn Tjugen 17 50 - 40 11 118
4 Jarle Larsen 50 17 21 21 14 109
5 Trond Nilsen 9 25 32 25 21 103
6 Knut E Dalene 40 - - 17 40 97
7 Steinar Carlsen 25 21 - 14 32 92
8 Glenn Salvesen 7 9 25 9 7 50
9 Sam Larsen 14 11 - 7 5 37
10 Harald Ekkjestøl 32 - - - - 32
11 Erik Størkersen 4 14 - 5 9 32
12 Ole Petter Sæther - - - 11 17 28
13 Anbjørn Hansen - - 17 - - 17
14 Leif Rasmussen 3 7 - - 4 14
15 Kim Borg 11 - - - - 11
16 Bo Arnesen 3 - - - - 3
17 Jørn Markset - - - - 3 3
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O26  1 Odd Erik K. Lundem 50 9 50 14 11 125
2 Thomas Rasmussen - 50 32 17 21 120
3 Sam Larsen 9 40 - 50 4 103
4 Øystein Thomsen 11 32 - 40 14 97
5 Stin Kjersmeier 40 11 40 1   92
6 Trond Hødnebø 25 17 25 21 7 88
7 Helge Haugen - 5 21 4 50 80
8 Leif Ellingsen 7 7 17 0 40 71
9 Leif Rasmussen 14 21 - - 32 67
10 Trond Nilsen - - - 25 17 42
11 Ole Bjørn Tjugen 32 4 - 2 0 38
12 Morten Kløvfjell 5 14 14 5 5 38
13 Øyvind H Nilsen - - - 11 25 36
14 Erik Størkersen - 25 - 7 3 35
15 Jørn Markseth - - - 32   32
16 Jon Ertnes 17 - 9 3 2 31
17 Harald Ekkjestøl 21 - - -   21
18 Hilde Ertnes - - - 9 9 18
19 Jan Smidt - - 11 0 1 12
20 Andre Buarøy - - 7 -   7
21 Tor Martin Bråten - - - - 0 0
22 Stig Bekkhus - - - 0 0 0
  Ikke en VM klasse            
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Jostein Smidt 0 50 50 40 17 157
Junior 2 Kenneth Edstrøm - - 40 50 50 140
3 Robin Løvdal 50 40 - 25 25 140
4 Jøran S. Bråten - 32 32 32 40 136
5 Karin Arnesen 40 25 - 21 21 107
6 Marita Løvdal - - - - 32 32
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H7.5 1 Jostein Smidt - 50 50 40 50 190
Junior 2 Karin Arnesen 50 40 - 50 40 180
  Junior H7.5 er ikke offisiell NM klasse