Norges Cup - NC 2006 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 27.09.2006

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 32 50 50 50 200
2 Tore Hilde 32 50 32 40 40 162
3 Jan Smidt 25 40 25 32 25 122
4 Haakon Bøthun 40 - 40 - - 80
5 Sven Kolstad - - - - 32 32
6 Trond Egil Pedersen - - - 25 - 25
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H7.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 40 50 50 50 200
2 Tore Hilde 25 50 40 32 40 162
3 Rune Olsen 21 32 32 - - 85
4 Jørn Markset - - - 40 32 72
5 Haakon Bøthun 40 - 25 - - 65
6 Morten Torp 32 - - - 25 57
7 Trond Egil Pedersen - - - 25 - 25
8 Frode Lundgren 0 - 21 - - 21
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H15 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 50 200
2 Tore Hilde 40 40 40 32 32 152
3 Jørn Markset  - - - 40 40 80
4 Kim Arnesen 25 - 21 - 25 71
5 Rune Olsen 21 21 25 -  - 67
6 Kjell Strøm - 32 32 -  - 64
7 Frode Lundgren 32 - 0 -  - 32
8 Arvid Bjørnestøl - 25   -  - 25
9 Haakon Bøthun - - 0 -  - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Rune M Andersen 50 50 40 50 - 190
2 Kjell Gunnar Noddeland 40 32 50 40 50 180
3 Jostein Smidt 17 40 11 25 32 114
4 Robin Løvdal 21 25 21 17 40 107
5 Rune Olsen 32 17 32 - - 81
6 Kjell Vidar Hanssen - 21 25 32 - 78
7 Karin Arnesen 25 - 14 - 21 60
8 Jan Smidt - - - 21 25 46
9 Helge Haugen - 14 17 - - 31
10 Morten Torp 14 - - - 17 31
11 Kjell Atle Larsen - - - 14 - 14
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O7.5 1 Jørn Markseth 50 40 21 50 32 172
2 Ole Bjørn Tjugen 40 25 50 21 50 165
3 Tore Hilde 21 50 32 32 40 154
4 Rune M Andersen 32 21 40 25 - 118
5 Rune Olsen 25 32 25 - - 82
6 Glenn Salvesen - - - 40 17 57
7 Magne Bjørnestøl - - - 17 25 42
8 Harald Ekkjestøl 17 0 0 - 21 38
9 Helge Haugen - 17 0 - - 17
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O15 1 Rune M Andersen 50 50 50 32 - 182
2 Jørn Markseth 40 32 40 50 50 180
3 Kjell Vidar Hanssen 21 25 25 40 - 111
4 Morten Kløvfjell 32 40 32 - - 104
5 Einar Bjørnestøl 25 - - 25 40 90
6 Christian Stabæk - - - - 32 32
7 Kjell Strøm - 0 0 - - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O35 1 Ole Bjørn Tjugen 17 11 40 50 50 157
2 Jørn Markset 40 14 50 14 40 144
3 Leif Ellingsen 21 50 17 40 14 128
4 Jon Edvartsen 32 40 21 25 25 122
5 Leif Rasmussen 50 21 - - 17 88
6 Sam Larsen 25 17 25 17 11 84
7 Trond Nilsen - 25 32 21 - 78
8 Harald Ekkjestøl 14 32 11 - 21 78
9 Jarle Larsen 11 9 14 0 32 66
10 Knut E Dalene - 0 0 32 9 41
11 Glenn Salvesen - - 0 0 7 7
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O22.8  1 Magne Bjørnestøl 32 50 14 40 50 172
Zenoah 2 Stin Kjersmeier 11 17 50 32 32 131
3 Trond Hødnebø - 40 40 21 25 126
4 Ole Bjørn Tjugen 9 25 32 25 40 122
5 Sam Larsen 17 32 11 50 21 120
6 Harald Ekkjestøl 40 9 25 - 17 91
7 Morten Kløvfjell 25 21 21 - - 67
8 Jørn Markseth 50 7 4 - - 61
9 Leif Ellingsen 14 5 7 17 9 47
10 Kjell Vidar Hanssen 5 14 17 0 - 36
11 Einar Bjørnestøl - - 9 14 11 34
12 Erik Størkersen - - 5 11 14 30
13 Ole Petter Sæther 21 - - - - 21
14 Stig Bekkehus 7 11 - - - 18