Norges Cup - NC 2005 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 22.11.2005

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

De som er merket med gul farve er kvalifisert til VM 2006 Oransje = regjerende verdensmester
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 32 50 50 50 50 200
2 Haakon Bøthun 50 21 40 25 32 147
3 Tore Hilde 11 40 32 40 25 137
4 Stein Tumert 25 0 17 32 40 114
5 Thom Olaussen 40 - 25 21 21 107
6 Sven Kolstad 17 32 14 17 17 83
7 Jan Smidt 14 25 9 14 14 67
8 Rune Olsen 21 0 21 0 11 53
9 Alf Nomeland - - 11 - - 11
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H7.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 17 50 25 50 50 175
2 Haakon Bøthun 50 25 50 14 32 157
3 Tore Hilde 25 40 40 32 25 137
4 Stein Tumert 32 21 32 25 40 129
5 Rune Olsen 40 11 9 40 14 105
6 Frode Lundgren 21 32 21 11 17 91
7 Kim Arnesen  14 17 14 21 21 73
8 Morten Torp - 14 11 17 - 42
9 Thom Olausen 11 - 17 - 0 28
10 Alf Nomeland - - 7 - - 7
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H15 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 32 50 50 200
2 Tore Hilde 32 32 40 25 40 144
3 Thom Olausen 11 - 50 40 32 133
4 Haakon Bøthun 25 25 25 17 17 92
5 Frode Lundgren 9 40 21 11 14 86
6 Rune Olsen 14 14 17 32 21 84
7 Kim Arnesen 21 17 11 14 25 77
8 Stein Tumert 40 11 14 0 - 65
9 Kjell Strøm 17 21 0 21 0 59
10 Odd Tangen - 9 9 0 - 18
11 Arvid Bjørnestøl 7 - - - - 7
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 32 50 50 200
2 Rune M Andersen 32 40 50 32 40 162
3 Rune Olsen 25 25 40 40 32 137
4 Arvid Bjørnestøl 40 - 25 25 0 90
5 Kjell Vidar Hanssen 21 - 14 17 17 69
6 Stein Tumert - 32 21 - - 53
7 Morten Torp - 17 11 14 - 42
8 Jostein Smidt - - - 21 21 42
9 Helge Haugen - 14 0 0 25 39
10 Jørn Markset - 21 17 - - 38
11 Jørund Neegaard - - - - 14 14
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O7.5 1 Rune M Andersen 40 40 21 50 50 180
2 Jørn Markseth 50 0 50 14 32 146
3 Ole Bjørn Tjugen - 50 25 40 25 140
4 Thom Olaussen 32 - 40 32 14 118
5 Tore Hilde 21 14 32 17 40 110
6 Helge Haugen 25 25 17 25 17 92
7 Morten Torp - 32 14 21 - 67
8 Harald Ekkjestøl - 21 11 11 21 64
9 Lasse Baardseth 17 17 - - - 34
10 Jørund Neegaard         11 11
11 Kjell Vidar Hanssen - - - 0 - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O15 1 Jørn Markseth 50 50 50 50 - 200
2 Rune M Andersen 40 40 32 40 50 170
3 Christian Stabæk 21 32 25 32 40 129
4 Einar Bjørnestøl 14 - 40 17 32 103
5 Kjell Strøm 25 21 21 25 0 92
6 Kenneth Riisa 17 25 - 21 25 88
7 Magne Bjørnestøl 32 - - 0 - 32
8 Stian Ludvigsen - - - 0 - 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O35 1 Jørn Markset 50 40 50 25 50 190
2 Knut E Dalene 4 32 40 50 32 154
3 Leif Ellingsen 21 17 32 40 40 133
4 Trond Nilsen 25 50 17 32 25 132
5 Leif Rasmussen 32 25 11 17 21 95
6 Ole Bjørn Tjugen 40 14 5 9 9 72
7 Jarle Larsen 9 3 21 21 7 58
8 Harald Ekkjestøl 14 21 9 4 14 58
9 Jon Edvartsen 17 9 25 5 5 56
10 Sam Larsen 11 4 14 11 17 53
11 Morten Kløvfjell 7 - 7 7 11 32
12 Torleif Kroh 2 11 - 14 - 27
13 Stin Kjersmeier 5 5 - - - 10
14 Kim Borg 1 7 - - - 8
15 Bo Arnesen - - - 3 - 3
16 Trygve Eriksen 3 - - 0 - 3
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O22.8  1 Ole Bjørn Tjugen 40 50 50 50 40 190
Zenoah 2 Jørn Markseth - 40 25 21 50 136
3 Trond Nilsen 50 32 21 7 0 110
4 Stin Kjersmeier - 25 11 40 32 108
5 Sam Larsen 32 0 17 25 14 88
6 Kjell Vidar Hanssen 17 - 32 17 21 87
7 Morten Kløvfjell 25 - 14 11 25 75
8 Leif Rasmussen - - 40 9 17 66
9 Trond Hødnebø - - - 32 11 43
10 Stig Bekkehus 21 21 0 - - 42
11 Magne Bjørnestøl   - 9 14 0 23
12 Helge Norman - - - - 0 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
OTA 1 Kjell Gunnar Noddeland  50 0 - - - 50
2 Thom Olausen 40 - - - - 40
3 Kenneth Riisa 32 0 - - - 32