Heat Racing - NMSBF Race Report - NC4 2011:

Siste Oppdatering 18.09.2011

Sandnes Grand Prix, NC 4 2011

·  Sinnataggen stjeles fra sokkelen sin i Frognerparken.

·  De olympiske leker i Albertvile åpner

·  Det bryter ut kamper i Bosnia

·  Serbia og Montenegro danner republikk.

·  Opptøyer i Los Angeles, da retten frifinner fire hvite politimenn for å ha mishandlet fargede Rodney King

·  FN innfører handelsboikott mot Jugoslavia

Alt dette skjedde for 19 år siden, nærmere bestemt i 1992. Dette var også sist Sandnes RC. Båtklubb arrangerte NC-runde på Melsvann. Mye har skjedd siden den gang, klubbens medlemsmasse har gått opp og ned, og består i dag av kun et par stykker som var med i 1992.

Etter mye diskusjon internt i klubben var det enighet blant medlemmene at vi ville arrangere en NC-runde. Veldig mye usikkerhet lå til grunn med tanke på hvordan vi skulle arrangere dette, hvor skulle vi ha løpet, hvem kunne bidra med hva og sist men ikke minst hvordan skulle vi planlegge dette. Planleggingen begynte allerede i oktober hvor vi evaluerte de forskjellige vann som var egnet til dette formålet. Største forskjellen siden 1992 og nå er at så mange velger å bo ved vannet i buss, telt og campingbil. I 1992 bodde tilnærmet ingen ved løpsarenaen så utfordringen var å finne et sted hvor dette var mulig. Etter en lang kjøretur Rogaland rundt for vurdering av de vann som finnes falt valget på Melsvann, noe som skulle vise seg å være et godt valg.

Etter mye roting i gamle papirer ble det funnet frem planleggingslister, sjekklister og annet fra 90 tallet. Det var listene vi fant fra den gang som ble brukt under planleggingen. Vi var nok rimelig forut for vår tid i 1992 siden disse fungerte veldig bra for gjennomføringen av også denne NC-runden. Søknad ble sendt Jæren friluftsråd om å få disponere området den gjeldende helgen. Dette ble positivt imøtekommet i løpet av kort tid. Melsvann er egentlig en offentlig badestrand og selve førerstanden må vi bygge ut i vannet ved hjelp av stillas. Førerstand må legges 10 meter fra land slik at det kreves en anselig mengde stillas for å sette opp et anlegg som tilfredsstiller dagens krav til arrangører for NC-runder.

Nedenfor er bildet av førerstand i 1986:

http://www.nmsbf.org/html/documents/modell_speed_baat_historie/rogaland/stavanger_gp_89.jpg

 

Vi tok kontakt med Block Berge Bygg som velvillig lånte oss utstyr til stillas kostnadsfritt, forøvrig samme stillas vi lånte på 90 tallet til dette formålet. Totalt ble 3 tonn med stillas utstyr fraktet opp til Melsvann torsdag morgen. Et par av klubbens medlemmer hadde tatt seg fri fra jobb uten betaling for å være med å motta utstyret når det ankom plassen klokken 1100.

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\photo.JPG

Arbeidet med å sette opp stillas ble umiddelbart påbegynt og utover dagen dukket stadig flere av klubbens medlemmer opp for å få på plass stillaset. For undertegnede innebar montering av stillas bading 4 timer i strekk. Stillasføttene måtte plasseres nøye og dette var kun mulig å få til ved å være i vannet som for øvrig var 140 cm på det dypeste.

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\photo (2).JPG 

På det meste var vi 7 personer som var involvert i byggingen. Selve førerbryggen og dommertårnet var ferdig oppsatt klokken 2230. 

Mens dette pågikk begynte de mest ihuga båtførerne og dukke opp og fikk anvist hvor de skulle rigge seg til med buss, vogner og telt. Vi som var i dugnadsgjengen kjørte hjemover nærmere midnatt etter å ha forvisset oss om at det garantert ville bli et lystig lag rundt Tinitus bussen. Dugnadsgjengen var på plass fredag morgen lenge før nattens festløver hadde tenkt å stå opp. Her var det mange trøtte fjes som dukket opp når vi begynte med den resterende montasjen av utstyret. Fredagen formiddag ble brukt til sjøsetting av flåte, trekking av wirer og en masse annet som skulle på plass innen treningen skulle starte. Det ble sjøsatt 2 hentebåter. En liten skjærgårdsjeep med 20 hester motor og en robåt. Skjærgårdsjeepen fungerte som hentebåt hele helgen inkludert treningen frem til klokken 1600. Etter dette var robåten tilgjengelig for de som ønsket å trene lenger.

Når treningen startet viste ikke vindgudene seg fra sin beste side og vi hadde stort sett bølger som passet for O-35 båter og oppover, huff var det slik vi skulle få det under selve konkurransen? Fredagen kom til en slutt, og vi reiste hjem rimelig sikre på at det meste var på plass til selve konkurransen.

For å få kontinuitet i arrangementet samt erfaren betjening av pc hadde vi forespurt Thor Nielsen om å være hoveddommer  noe han sporty takket ja til.  Jeg er sikker på at de fleste sammen med meg kan si at Thor gjør en kjempejobb i dommertårnet. Dette gjorde han til fulle under denne NC-runden også….tusen takk for hjelpen Thor, dette hadde vi ikke klart uten din hjelp.

Under planlegging av NC-runden var det mye usikkerhet hvorvidt det ville bli nok oppslutning av fører. Var det en mulighet for at vi arrangerte en NC-runde med 20 deltakere? Det har vi gjort tidligere. Våre bekymringer viste seg helt unødvendig, det var påmeldt 98 båter fordelt på 45 deltakere. Nå ble dette litt amputeret ettersom noen av årsaker de ikke rår over måtte melde frafall samt noen som selvforskyldte dette  og ikke kom seg lenger enn halvveis til vestlandet da onkel politi hadde innsamling av førerkort.

Løpet startet klokken 0900 lørdag morgen med tilnærmet ingen vind og et snev av nedbør. I hydroklassene var det kun påmeldt 4 -5 deltakere i hver klasse, og dette er synd da dette er en virkelig publikumsmagnet. Fordelen med dette var at det gikk raskt og gjennomføre disse heatene. Hentebåten gjorde en effektiv og god jobb, og de båter som ble liggende der hvor vannet var grunt ble hentet med robåt. Under hele arrangementet hadde vi 2 hentebåter i tjeneste. Utover lørdagen fant en eller annen på å åpne himmelens sluser slik at vi fikk oppleve et regn som knapt Bergensere er oppvokst med. Dette vannvittige været fortsatte hele lørdagen. Hvor uheldig går det an å være, vi hadde hatt et flott vær hele uken frem til konkurranse dagen.

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\DSC00927 (2).jpg

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\DSC00929 (2).jpg

 

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\DSC00930 (2).jpg

Vinden hadde vett nok til å holde seg borte slik at vi hadde fine kjøreforhold regnet tatt i betraktning. Konkurransen forløp seg på lørdagen uten nevneverdige hendelser med lite kollisjoner og masse rå fighting i Offshoreklassene. Vi hadde satt opp en kiosk som etter sigende inneholdt et utvalg som selv pølsemestere fra Østlandet fant meget attraktiv. Vi hadde så gode Ertnes pølser at selv pølsemesteren selv satte til livs en kilo eller to. Kiosken ble betjent av klubbens formann Atle sammen med  kvinnelige familie medlemmer til klubbmedlemmene. Jeg tror Atle likte seg så godt blant damene at han helt glemte å få med seg hva som skjedde på vannet, HUH,,, muligens han gjorde det rette valget i forhold til oss som stod i striregn og skulle få med oss hva som foregikk på vannet.

 

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\DSC00937 (2).jpg

 

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\DSC00954 (2).jpg

Søndagen opprant med akkurat samme fantastiske regn som lørdagen sluttet med. Vinden var stort sett fraværende også denne dagen. Løpet var planlagt å starte klokken 10, noe som vi har fått tilbakemeldinger var alt for sent. Neste gang vil vi legge opp til samme tidspunkt som på andre NC-runder.

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\DSC00969 (2).jpg

 

C:\Users\Rudi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L3XG7SZ6\DSC00988 (2).jpg

http://forum.radiostyrt.no/vb/attachment.php?attachmentid=48879&d=1313970679

 

http://forum.radiostyrt.no/vb/attachment.php?attachmentid=48856&d=1313862604

Under ene heatet dukket legehelikopteret opp svevende over vannet og det viste seg at det hadde skjedd en sykkelulykke på motsatt side av vannet fra der vi arrangerte løpet. Det var et terreng sykkelløp som pågikk samtidig som vi hadde båtløp. Arrangøren av sykkelløpet omdirigerte løypen for løpet slik at sykelistene kom dundrende inn i depotområdet mellom vogner og depottelt i en vannvittig fart. Det var kun en rask reaksjon fra båtløperne og de i dugnadsgjengen som forhindret alvorlige ulykker. Det ruslet små barn rundt mellom telt og campingvogner mens det  kom det sykelister i 40 og 50 km/t rett inn i området. Dette fikk vi rimelig fort kontroll på og sykelistene ble omdirigert bort fra ”vårt” område. Etter dette gikk stort sett alt smertefritt.

Vi hadde en målsetting om å være ferdig klokken 1600, og jaggu klarte vi det med 3 minutter margin. Premieutdeling ble gjennomført  med stø hånd av Morten Hatlevoll og det ble introdusert en nytt trofé. Thor Nielsen ble ropt opp og måtte fem for å ta imot diplom for sin eminente gjennomføring som hoveddommer. Det fleste var nå mettet på regn og klar for å starte på hjemturen. Etter premieutdelingen gikk det 10 minutter så dukket solen fram og innen siste deltaker hadde forlatt området var det blå himmel og 20 varme sommergrader. HVOR UHELDIG GÅR DET AN Å VÆRE????? Demontering avanlegget ble startet umiddelbart etter premieutdeling, og det tok 2 timer så var det vi hadde brukt 20 timer på å montere tatt ned og området ryddet.

På vegne av Sandnes RC båtklubb vil jeg takke alle de som tok turen bort til oss for å gjøre dette til en spennende racinghelg. Jeg vil også rette en takk til dugnadsgjengen som gjorde det mulig å arrangere denne NC-runden samt den hjelp vi fikk fra dere som deltakere. Vi hadde aldri fått til dette uten deres hjelp.

Hva så fremover? Ga dette medlemmene av Sandnes RC Båtklubb lyst til å gjenta dette neste år? Uten tvil er svaret ja. Klubben har allerede gjennomført et evalueringsmøte og vi har bestemt oss for at vi tar dette neste år også. Hva må vi så forbedre? Egentlig ikke så veldig mye, men vi vil garantert lage et arrangement neste år som overgår dette. Her kan nevnes, stort depottelt over hele området, større og bedre kiosk med enda større utvalg. Bedre kjøretider med betjent hentebåt hele treningen på fredagen.

Vi stiller opp neste år, Gjør du?

Rudi Arnesen

 

 

 

Klikk for å se foto galleri

NC4 2011 Resultater Hydro

NC4 2011 Resultater Offshore