Heat Racing - NMSBF Race Report - NC4 2010:

Siste Oppdatering 30.09.2010

Eggedal Grand Prix, NC4 2010.

NC-4 var i år, som i fjor, tildelt BRCBK’s anlegg i Eggedal. Denne gang hadde vi fordelen av å kunne ha en ganske enkel forberedelse og rigging av utstyr til løpet.

Dette er jo den store gevinsten ved å ha bygget et permanent anlegg der dommertårn med innlagt strøm, ferdige brygger, stor oppstillingsplass, kiosk med nok strøm til alt av kjøleskap, pølsekoker osv - er klart fra i fjor.

Heatene kom i gang lørdag morgen til noenlunde oppsatt tid. Det var fint sensommervær, med flatt vann og gode kjøreforhold. Bortsett fra kanskje den eneste ulempen med anlegget vårt; høyresvingen er vanskelig å se i morgensol. Avviklingen gikk rimelig greit, med enkelte små avbrudd på grunn av at racesystemet hang seg enkelte ganger. Det var mye fin kjøring og god racing.

Når det gjelder båter og antall deltagere ser vi en klar utvikling i at det er stagnering eller tilbakegang for hydroene, mens offshore-klassene med bensinmotorer er i stor fremgang. Det gjelder også for bensin-hydroklassen.

Antagelig henger dette sammen med at den stadige justering på metanol/ nitromotorer i hydroene avhengig av høyde, temperatur og luftfuktight for at de skal gå ordentlig - ikke er veldig tiltalene for de som skal i gang med modellbåt nå. Fuelkostnader er vel også et tema for de store nitromotorene kontra bensinmotorer. Bensin-klassene har fordelene med enklere innjustering, båter som tåler mer, og som ikke er fullt så kritiske eller sårbare som en spinkel hyro. Og offshorebåtenes skalaliket til full-size båtene er jo der i større grad enn hos hydroene.

Det er uansett bra at vi har rom for forkjellig smak og at spekteret er stort, slik at alle finner en klasse som passer. Bortsett fra en periode etter lunch med sikkelig mye vind fra nord der vi måtte utsette de små klassene, gikk kjøringen greit til vi var ferdig ved 17.30-tiden.

Ildstedet i lavoen ble tent og det var riktig høy stemning utover kvelden. Kankje litt for høy hos noen, med tanke på behovet for hårfine bøypasseringer på banen neste morgen!

Søndagen startet med blikk stille og ypperlige forhold for de små offshorebåtene og hydroene. De forskjellige heatene gikk fint, og det var god flyt i heat-avviklingen, selv om vi hadde et tilfelle av løs wire etter båtkrasj i klokkeflåten. Dette det ble fikset relativt raskt.  Kl. 11 var det en times pause i kjøringen på grunn av kirketid.

Ellers var det et par episoder der det var tvil om påkjøring på død båt, eller om det var ”racing incidence”. Hvis båten foran bråstopper og man har bare  noen tidels sekund for å unngå sammenstøt kan man ikke lastes. Men co-driver (som egentlig har den viktigste jobben under heatet!) skal følge meget nøye med under hele heatet, slik at føreren raskest mulig får beskjed om død båt. Dette har fører og co-driver eget ansvar for, og de skal ikke forvente at alle døde båter varsles fra speaker raskt nok.

I pausen frem til kl.12 blåste det opp fra nord (yr.no var ikke til å stole på; de sa syd/ syd-vest). Etter hvert var bølgehøyden minst 30 cm, og til og med O-35 hadde vanskeligheter i bølgene. Det ble besluttet å kjøre de store offshore-klassene og satse på at vinden stilnet ut over dagen. Dette gikk vel rimelig bra, selv om alle måtte kjøre rolig og man ikke fikk oppnådd så mange runder under disse røffe forholdene.

Og ganske riktig dreide vinden mot øst, og stilnet helt ved 4-tiden. De siste hydroheatene gikk derfor under ideelle forhold og spesielt H-15 heatet luktet det svidd av. Så var det premieutdeling der det var god spredning blandt klubber og landsdeler når det gjaldt hvem som fikk med seg pokaler. Helt til slutt hadde Thor Nielsen noen praktiske opplysninger om siste NC-runde som går på samme sted 3-4 september. Han opplyste at prisen for avslutningsfesten er kr. 350,- pr pers (inkl. buss tur – retur kjøreplassen), og at dette betales sammen med påmeldingen innen 26 aug.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til dette avsluttende løpet, og håper så mange som mulig deltar både i konkurransen og på festen lørdag kveld. Vi satser på at dette vil bli en flott markering av avslutningen på sesongen. 

Hilsen Buskerud RC Båtklubb

Sven Kolstad

 

 

Og ikke minst må vi rette en stor takk til Hebbe, Eggedal Borgerstue, Andersnatten Gjestegaard, og andre i bygda som gjør det mulig for oss å ha et så flott kjørested, med butikker, overnattings- og festmuligheter i nærheten. Uten en så velvillig innstilling i bygda ville det ikke være mulig å gjennomføre slike arrangementer med så vellykket resultat.

Hilsen Buskerud RC Båtklubb

Sven Kolstad

 

 

Klikk for å se foto galleri

NC4 2010 Resultater Hydro

NC4 2010 Resultater Offshore