NMSBF Hall of Fame:

Last update: 04-06-2018

Velkommen til NMSBF's Hall of Fame

Kjell Gunnar Noddeland

NMSBF Hall of Fame 2008

Leif Rasmussen

NMSBF Hall Of Fame 2011

Trond Pedersen

NMSBF Hall Of Fame 2017

NMSBF Hall of Fame

Dette er NMSBF's høyeste utmerkelse og tildeles personer som har har spesielt utmerket seg ved sin innsats over lengre tid for å fremme norsk modell speed båt sport. Etter Kjell Gunnar Noddeland i 2008 mottok Leir Rasmussen denne utmerkelsen i 2011. I 2017 var det Trond Pedersen sin tur.